Badania geotechniczne

Oferujemy Państwu realizację pomiarów geotechnicznych

są najbardziej miarodajne, gdy można określić usytuowanie i zarys przyszłego budynku, bo wtedy geotechnik wie, w których miejscach wykonać odwierty. Jeśli działka jest bardzo duża i nie wiadomo jeszcze, gdzie stanie dom, trzeba wykonać więcej odwiertów, a więc koszt badań wzrośnie. Zapraszamy do współpracy i poznania ofert monitoringu dachu i inwentaryzacji budynków.

Oferujemy Państwu wykonanie:

  • wiercenie ręczne, w tym z użyciem rur osłonowych – do 8,0 m p.p.t.
  • sondowanie sondą lekką (DPL) z napędem pneumatycznym oraz ręcznym – do 8,0 m p.p.t.,
  • odbiory wykopów fundamentowych, oznaczanie stopnia i wskaźnika zagęszczenia nasypów,
  • badanie nośności i odkształcenia podłoża płytą statyczną VSS,
  • badanie modułów odkształceń Evd lekką płytą dynamiczną,
  • wyznaczenie prędkości rozchodzenia się fali w gruncie – badanie geofizyczne – metoda sejsmiczna
  • wykonawstwo odkrywek i szybików badawczych