Monitoring geotechniczny

Oferujemy Państwu realizację monitoringu geotechnicznego (podłoża gruntowego) w sposób ciągły 24h/dobę. System ciągłego monitoringu cechuje przede wszystkim możliwością pomiaru wielkości fizycznych taki jak:

  • deformacje (odkształcenia) podłoża gruntowego np. konstrukcji podtorza, nasypu drogowego,
  • wgłębne odkształcenia gruntu w płaszczyźnie poziomej (pomiary inklinometryczne),
  • pomiary drgań podłoża gruntowego (np. nasypów kolejowych na trasach Kolei Dużych Prędkości).