Precyzyjne pomiary wychyleń i osiadań obiektów budowlanych

Oferujemy Państwu realizację pomiarów precyzyjne pomiary wychyleń i osiadań obiektów budowlanych:

  • precyzyjnych pomiarów osiadań punktów konstrukcji metodą niwelacji precyzyjnej o dokładności ±0,1mm
  • precyzyjne pomiary wychyleń metodą geodezyjną przy wykorzystaniu tachimetrów elektronicznych i optycznych o precyzji pomiaru 1″

Pomiary realizujemy najczęściej podczas:​

  • oceny stanu technicznego budynków
  • realizacji robót budowlanych w sąsiedztwie istniejących zabudowań, w szczególności realizacja głębokich wykopów