Pomiary naprężeń – Katowice

Oferujemy również usługi polegające na wykonywaniu pomiarów naprężeń i odkształceń powstających w elementach konstrukcyjnych obiektów budowlanych. Prowadzimy także badania drgań.

Bezpośrednie pomiary (In-Situ) odkształceń i naprężeń pozwalają określić poziom naprężeń elementu, z którego jest zbudowana konstrukcja. Do badań wykorzystujemy czujniki z wibrującą struną (Vibrating Wire Strain Gauges) oraz tensometry elektrooporowe. W zależności od sytuacji wykonujemy pomiary statyczne i dynamiczne. Pomiary tensometryczne możemy prowadzić w warunkach laboratoryjnych lub polowych (bezpośrednio na obiekcie).

Lokalizację punktów pomiarowych na badanej konstrukcji wyznaczamy w oparciu o przeprowadzoną wcześniej analizę numeryczną konstrukcji (za pomocą Metody Elementów Skończonych). 

field lab pomiary naprężeń i odkształceń

W jakich obiektach przeprowadzamy prace?

Pomiary naprężeń wykonujemy najczęściej w obiektach takich jak:

 

stalowe konstrukcje nośne obiektów budowlanych,
betonowe konstrukcje nośne obiektów budowlanych,
stalowe elementy maszyn przemysłowych,
konstrukcje dźwigów,
konstrukcje obiektów mostowych.

Regularne wykonywanie pomiarów naprężeń i odkształceń pozwala uzyskać informację o występujących nieprawidłowościach, a w efekcie sytuacjach niebezpiecznych dla konstrukcji. Zbyt wysokie wartości sprawiają, że materiały zbyt szybko się zużywają, a tym samym ulegają uszkodzeniu. W konsekwencji nie tylko konieczne będzie przeprowadzenie prac remontowych, ale może dojść do upłynnienia lub całkowitego zniszczenia obiektu lub jego części i powstania zagrożenia dla jego użytkowników.

W przypadku pytań i wątpliwości – pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy i poznania ofert monitoringu dachu i inwentaryzacji budynków.

W jakim celu przeprowadza się pomiary naprężeń?

Pomiary naprężeń pozwalają sprawdzić, jakie siły działają na daną konstrukcję i czy są one zgodne z obowiązującymi normami. Jeśli dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych wartości, możliwe jest szybkie podjęcie wymaganych działań. Pomiary przeprowadza się zarówno w obiektach narażonych na duży nacisk, jak i tych, w których pojawiają się drgania. Regularne sprawdzanie wartości odkształceń i naprężeń wyraźnie zwiększa bezpieczeństwo korzystania z obiektu budowlanego.

Konieczność wykonania pomiarów naprężeń i odkształceń w wielu przypadkach wynika z obowiązujących przepisów. Takie działania wpływają bowiem bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowników danej konstrukcji i środowiska.

Jak przebiegają pomiary naprężeń?

Wykonujemy profesjonalne pomiary naprężeń w Katowicach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Na początku wyznaczamy miejsca pomiarowe, w których przewiduje się największe naprężenia i odkształcenia. Wybór odpowiednich punktów opiera się na analizach numerycznych. We wskazanych miejscach umieszcza się następnie tensometry. To niewielkie, ale bardzo dokładne urządzenia, które pozwalają na zmierzenie zmian niedostrzegalnych gołym okiem.

Wyniki uzyskane podczas pomiarów naprężeń są następnie porównywane z dopuszczalnymi normami. Jeśli okażą się zbyt duże, konieczne jest wdrożenie działań naprawczych.

Profesjonalne pomiary naprężeń i odkształceń

Mamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów naprężeń i odkształceń. Stosujemy specjalistyczny sprzęt, który pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników niezależnie od charakterystyki danej konstrukcji. Dopasowujemy metodę pracy do specyfiki nieruchomości. Wykonujemy bowiem prace nie tylko w budynkach, lecz także w obrębie dźwigów, parkingów podziemnych, rurociągów, maszyn i linii produkcyjnych, konstrukcji petrochemicznych, mostów itd.

W celu ustalenia terminu pomiarów zapraszamy do kontaktu. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Zakres prac różni się w zależności od parametrów technicznych konstrukcji, a także jej typu i wielkości.