Pomiary naprężeń i odkształceń konstrukcji budowlanych

Oferujemy również usługi polegające na wykonywaniu pomiarów naprężeń i odkształceń powstających w elementach konstrukcyjnych obiektów budowlanych. Prowadzimy także badania drgań.

Bezpośrednie pomiary (In-Situ) odkształceń i naprężeń pozwalają określić poziom naprężeń elementu, z którego jest zbudowana konstrukcja. Do badań wykorzystujemy czujniki z wibrującą struną (Vibrating Wire Strain Gauges) oraz tensometry elektrooporowe. W zależności od sytuacji wykonujemy pomiary statyczne i dynamiczne. Pomiary tensometryczne możemy prowadzić w warunkach laboratoryjnych lub polowych (bezpośrednio na obiekcie).

Lokalizację punktów pomiarowych na badanej konstrukcji wyznaczamy w oparciu o przeprowadzoną wcześniej analizę numeryczną konstrukcji (za pomocą Metody Elementów Skończonych). 

field lab pomiary naprężeń i odkształceń

W jakich obiektach przeprowadzamy prace?

Pomiary naprężeń wykonujemy najczęściej w obiektach takich jak:

 

stalowe konstrukcje nośne obiektów budowlanych,
betonowe konstrukcje nośne obiektów budowlanych,
stalowe elementy maszyn przemysłowych,
konstrukcje dźwigów,
konstrukcje obiektów mostowych.

Regularne wykonywanie pomiarów naprężeń i odkształceń pozwala uzyskać informację o występujących nieprawidłowościach, a w efekcie sytuacjach niebezpiecznych dla konstrukcji. Zbyt wysokie wartości sprawiają, że materiały zbyt szybko się zużywają, a tym samym ulegają uszkodzeniu. W konsekwencji nie tylko konieczne będzie przeprowadzenie prac remontowych, ale może dojść do upłynnienia lub całkowitego zniszczenia obiektu lub jego części i powstania zagrożenia dla jego użytkowników.

W przypadku pytań i wątpliwości – pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy i poznania ofert monitoringu dachu i inwentaryzacji budynków.