Pomiary drgań budynków – Katowice

Świadczymy usługi związane z wykonywaniem badań drgań i wibracji budynków mieszkalnych, zabytkowych i przemysłowych wraz z ich elementami składowymi takimi, jak ściany, stropy, schody. Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów drgań budynków przekazywanych na obiekt z otoczenia zewnętrznego (najczęściej robót budowlanych) i ze źródeł znajdujących się wewnątrz badanego obiektu (np. oddziaływanie sal tanecznych i sportowych, maszyny przemysłowe). Pomiary drgań budynków wykonujemy pod kątem oceny ich wpływu na konstrukcję budynku lub człowieka w przypadku drgań przekazywanych przez podłoże (z otoczenia) na budynek.

W trakcie pomiarów drgań są mierzone wartości szczytowe i skuteczne amplitudy przyspieszeń i prędkości drgań oraz odpowiadające im częstotliwości. Uzyskanie wskazanych danych w odpowiednich jednostkach pozwala właściwie przeprowadzić analizę i wyciągnąć przydatne wnioski. Pomiary drgań budynków mogą być wykonywane w różnych celach, jednak głównym jest określenie czy wartości amplitud nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskazanych w normach. Warto pamiętać, że dzięki uzyskanym wynikom istnieje możliwość podjęcia odpowiednich działań, które pozwolą wyeliminować bądź wytłumić częściowo działania wibracji.

Jakie badania jeszcze wykonujemy?

W ofercie świadczonych usług znajduje się również wykonywanie badań drgań innych obiektów. Prowadzimy badania drgań obiektów takich, jak:

 • obiekty mostowe (kładki, estakady, mosty, wiadukty),
 • budowle hydrotechniczne,
 • wieże, kominy, maszty z odciągami.

Świadczymy także usługę monitoringu obiektów mostowych.

Realizujemy również pomiary drgań podłoża gruntowego pod nowo rozpoczynane inwestycje budowlane.

Wykorzystywane normy

Z uwagi na wpływ drgań i wibracji na otoczenie ich dopuszczalny poziom jest regulowany przez prawo. Obowiązujące normy jasno określają sposób oraz narzędzia i ich parametry dopuszczalne do wykonywania badań drgań i wibracji. Wyjaśniamy, że za eliminację lub ograniczenie emisji zakłóceń odpowiedzialny jest zarządca budowy lub budynku, który zazwyczaj wydaje zlecenie wykonania pomiaru doświadczonym firmom.

W FieldLab badania drgań wykonujemy zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami. Na życzenie klienta oferujemy również pomiary zgodne z normami zagranicznymi. Przede wszystkim bazujemy na normach:

 • PN-B-02170:2016-12 “Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”,
 • PN-B-02171:2017-06 “Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”.

Jakie metody wykorzystujemy w pracy?

W laboratorium firmy dysponujemy specjalistyczną aparaturą do wykonywania pomiaru drgań niskoczęstotliwościowych. Prace te przeprowadzamy jednocześnie (w zależności od przypadku) w jednym lub w kilku punktach pomiarowych, tylko przy wykorzystaniu precyzyjnych przetworników drgań o czułości 1 V/g lub 10 V/g (firmy Bruel &Kjear, PCB, HansfordSensors).

Opracowaliśmy autorskie systemy do analizy pomierzonych sygnałów wykonującą m.in.:

Analizę Tercjalną,
Analizę Drgań Przemieszczeń, Prędkości I Przyspieszeń,
Całkowanie Sygnałów Dyskretnych.
Analizę Czasową I Częstotliwościową Sygnałów (FFT),

Negatywne skutki drgań i wibracji oraz sposoby ich przeciwdziałania

Częste drgania i wibracje oddziaływają negatywnie na otoczenie. Mogą powodować niszczenie infrastruktury, budynków oraz mają niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi lub obniżenie komfortu użytkowania. Istnieją metody, dzięki którym jest możliwe ich optymalizacja lub całkowite wyeliminowanie. Podejmowane działania są uzależnione od źródła emisji drgań. Przed rozpoczęciem prac budowlanych lub remontowych niezbędne jest przeprowadzenie pomiaru oraz oceny oddziaływania na otoczenie. Pomocne może okazać się również przeprowadzenie inwentaryzacji budynków znajdujących się w sąsiedztwie robót. Drgania i wibracje pochodzące z prowadzonych prac remontowych można zniwelować poprzez zastosowanie wibroizolatorów lub mat izolujących. Na etapie planowania budynku można wykorzystać specjalne fundamenty, które ograniczą przeniesienie drgań przez grunt.

Zachęcamy Państwa również do skorzystania z pozostałych usług świadczonych przez naszą firmę. W przypadku pytań i wątpliwości – pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy i poznania ofert monitoringu dachu i inwentaryzacji budynków.

Jakie czynniki powodują drgania?

Pomiary drgań budynków w Katowicach najczęściej dotyczą obiektów znajdujących się blisko placów budowy czy węzłów komunikacyjnych. Wibracje w obrębie konstrukcji budowlanych mogą być spowodowane przez takie czynniki, jak:

 • ruch uliczny, tramwajowy, kolejowy,
 • ruch w tunelu metra,
 • roboty wykonywane przez ciężkie maszyny budowlane,
 • wstrząsy związane z funkcjonowaniem wyrobisk górniczych,
 • oddziaływania parasejsmiczne,
 • działanie maszyn znajdujących się w budynku.

Wykonujemy zarówno jednorazowe pomiary drgań budynków, jak i prowadzimy stały monitoring. Takie działania mają za zadanie zapobiec uszkodzeniom obiektów budowlanych, a co za tym idzie – zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom konstrukcji. Przeprowadzamy badania drgań w Katowicach na zlecenie przedsiębiorców, osób prywatnych oraz władz miejskich. Często działamy w okolicach placów robót budowlanych czy na terenie zakładów przemysłowych, w których działa wiele maszyn generujących drgania.

Znaczenie pomiarów wibracji

Pomiary wibracji w Katowicach mają za zadanie upewnić się, że siły działające na budynek są zgodne z przyjętymi normami. Pozwalają na wdrożenie odpowiednich działań, zanim dojdzie do uszkodzenia konstrukcji. Podczas pomiarów analizuje się wiele informacji, co umożliwia wyeliminowanie czynników niszczących wystarczająco wcześnie. Takie działania pozwalają też na lepsze zaplanowanie konserwacji i prac naprawczych. Umożliwiają przewidzenie, kiedy budynek będzie potrzebować wykonania drobnych napraw, by mógł zachować odpowiedni stan na kolejne lata.

Wykonujemy kompleksowe pomiary drgań w Katowicach i okolicznych miejscowościach. Przeprowadzamy również stały monitoring, w wyniku którego kontrolujemy siły działające na konstrukcję przez całą dobę.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty zapraszamy do kontaktu.