Pomiary drgań i wibracji

Oferujemy państwu realizację pomiarów drgań i wibracji obiektów budowlanych takich jak:

 • Budynki mieszkalne, zabytkowe i przemysłowe wraz z ich elementami (ściany, stropy, schody)
 • Obiektów mostowych (kładki , estakady, mosty, wiadukty)
 • Budowle hydrotechniczne
 • Wieże, kominy, maszty z odciągami

Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów drgań przekazywanych na budynek z otoczenia zewnętrznego

 •  (najczęściej robót budowlanych) i ze źródeł znajdujących się wewnątrz badanego obiektu (np. oddziaływanie sal tanecznych i sportowych). Pomiary drgań budynków wykonujemy pod kątem oceny wpływu drgań na człowieka i pod kątem oceny szkodliwości drgań przekazywanych z otoczenia na budynek.

  Badania wykonujemy zgodnie z normami Polskimi oraz na życzenie Zamawiającego zgodnie z normami zagranicznymi, a w szczególności bazując na normach:

  • PN-B-02170:2016-12 “Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”
  • PN-B-02171:2017-06 “Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”

Realizujemy również pomiary drgań podłoża gruntowego pod nowo realizowane inwestycje budowlane.

Nasze laboratorium posiada specjalistyczną aparaturę do pomiaru drgań niskoczętotliwościowych Wykonujemy pomiary jednocześnie w kilkudziesięciu punktach pomiarowych. Pomiary wykonujemy tylko przy wykorzystaniu precyzyjnych przetworników drgań o czułości 1 V/g lub 10V/g (firmy Bruel &Kjear, PCB, HansfordSensors)
Posiadamy własne opracowane systemy do analizy pomierzonych sygnałów wykonującą m.in. :

Analizę Czasową I Częstotliwościową Sygnałów (FFT)
Analizę Tercjalną
Analizę Drgań Przemieszczeń, Prędkości I Przyspieszeń
Całkowanie Sygnałów Dyskretnych