Analizy dynamiczne obiektów mostowych i budynków

Oferujemy Państwu wykonanie numerycznych modeli obiektów mostowych (za pomocą Metody Elementów Skończonych – MES) pod kątem wyznaczenia:

  • częstotliwości drgań własnych obiektu na podstawie analizy modalnej,
  • wielkości przewyższeń dynamicznych (Dynamic Amplification Factor) oraz wielkości przyspieszeń generowanych od przejeżdżających pociągów rzeczywistych i modelowych HSLM względem obiektów kolejowych (wg norm Eurocod),
  • wielkości przewyższeń dynamicznych (Dynamic Amplification Factor) oraz wielkości przyspieszeń generowanych od ruchu pieszych na kładkach dla pieszych,
  • parametrów tłumików drgań pod kątem redukcji znacznych przyspieszeń i przemieszczeń obiektów mostowych.

    Analizy wykonujemy za pomocą specjalistycznego oprogramowania

Oferujemy Państwu wykonanie numerycznych modeli budynków

field lab pomiary naprężeń i odkształceń

(za pomocą Metody Elementów Skończonych – MES) pod kątem weryfikacji wpływu obciążenia kinematycznego na konstrukcję budynku. 

Zgodnie z znowelizowaną normą PN-B-02170:2016-12 w przypadku weryfikacji wpływu drgań przenoszonych przez podłoże na budynki względem których nie można przeprowadzić uproszonej oceny wpływu drgań wg Skali SWD konieczne jest przeprowadzenie oceny wpływu wymuszenia kinematycznego na podstawie rzeczywistego przestrzennego modelu rozpatrywanego budynku. 

 

field lab pomiary naprężeń i odkształceń

 

Analizy dynamiczne budynków wykonujemy od drgań zewnętrznych przenoszonych z podłoża gruntowego na fundament budynku (obciążenie kinematyczne) oraz od drgań wewnętrznych generowanych przez urządzenia znajdujące się w budynku (np. lokale siłowe – siłownia, sale fitness, silniki i maszyny przemysłowe itp.) Analizy wykonujemy za pomocą specjalistycznego oprogramowania:

MIDAS CIVIL FE
Abaqus CAE – SIMULA™ by Dassault Systèmes®
Autodesk Robot Structural Professional