Monitoring obiektów mostowych – Katowice

Oferujemy Państwu świadczenie usług związanych z prowadzeniem monitoringu obiektów mostowych. Prace te prowadzimy w sposób ciągły, tj. 24 h/dobę. System ciągłego monitoringu cechuje się przede wszystkim możliwością wykonania pomiarów wielkości fizycznych takich jak:

  • przyspieszenia pomostów,
  • deformacje (ugięcia, odkształcenia) lokalnych elementów konstrukcji,
  • siły w cięgnach,
  • kąty obrotu łożysk,
  • deformacje/odkształcenia dylatacji i łożysk,
  • wiele innych na życzenie Zamawiającego.

Każdorazowo system monitoringu obiektów mostowych jest indywidualnie dopasowywany do obiektu. Konieczne jest wzięcie pod uwagę uwarunkowań konstrukcyjnych, ekonomicznych i szczegółowych wymagań inwestora. Dzięki rozmieszczeniu na obiekcie czujników wszystkie niezbędne dane są przesyłane do chmury lub lokalnego komputera. Tam specjalne oprogramowanie zbiera je, archiwizuje i pozwala przeprowadzić obróbkę, a tym samym wykryć wszelkie nieprawidłowości czy anomalie.

Wszystkie prace, w tym monitoring dachu są prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych inżynierów, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu możemy nie tylko szybko wykryć wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, ale też uzyskać rzetelne i dokładne pomiary. W zależności od sytuacji oferujemy wykonanie pomiarów krótko- i długoterminowych. Każdorazowo zakres usług dostosowujemy do potrzeb Klienta, ale też indywidualnej sytuacji.
W przypadku pytań i wątpliwości – pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy.

Znaczenie monitoringu obiektów mostowych

Monitoring obiektów mostowych w Katowicach pozwala na bieżącą ocenę ich stanu technicznego, co umożliwia wczesne wykrywanie ewentualnych problemów i podejmowanie działań naprawczych przed wystąpieniem poważniejszych zagrożeń. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo korzystania z obiektu, lecz także umożliwia zmniejszenie kosztów napraw.

Monitoring dostarcza także danych na temat obciążenia mostu, odkształceń strukturalnych, zmian temperatury czy wpływu warunków atmosferycznych. Te informacje są cenne przy planowaniu optymalnych okresów konserwacji i prac naprawczych. Dzięki zdobytym danym można określić, jak często powinno się wdrażać działania zmierzające do zachowania konkretnego mostu w odpowiednim stanie.

Jak przebiega monitoring obiektów mostowych?

W ramach monitoringu specjalne czujniki i urządzenia są instalowane na odpowiednich punktach mostu, uwzględniając takie obszary, jak filary, dźwigary, a także fundamenty. Po instalacji sprzętu następuje jego kalibracja. Proces ten ma na celu zapewnienie dokładności i precyzji pomiarów. Kalibracja pozwala dostosować urządzenia do konkretnych warunków otoczenia i struktury mostu.

Urządzenia monitorujące zaczynają zbierać dane związane z różnymi parametrami, takimi jak odkształcenia strukturalne, obciążenia dynamiczne, drgania, temperatura czy warunki atmosferyczne. Te informacje są na bieżąco rejestrowane. W późniejszym czasie mogą zostać przesłane do centralnego systemu monitorowania.

Uzyskane informacje powinny zostać odpowiednio zweryfikowane. Analiza obejmuje ocenę zmian w strukturze mostu, identyfikację potencjalnych usterek, a także ocenę wpływu warunków atmosferycznych i obciążeń na konstrukcję. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub przekroczenia ustalonych wartości system monitorowania generuje alarmy, informując o potencjalnych problemach. Ponadto jest on w stanie wygenerować raporty dotyczące stanu technicznego mostu.