Pomiary sił na linach –Katowice

Oferujemy Państwu realizację pomiarów sił rozciągających w warunkach polowych

Pomiary sił w linach realizujemy przy wykorzystaniu dwóch metod:

  • pomiar sił metodą dynamiczną
  • pomiar sił metodą odginania

Dysponujemy autorskim rozwiązaniem umożliwiającym szybki pomiar na badanym obiekcie z uwzględnieniem najważniejszych cech: rodzaj i średnica splotu, rodzaj zakotwienia. Zapraszamy do współpracy i poznania ofert monitoringu dachu i inwentaryzacji budynków.

Pomiary sił rozciągających realizujemy najczęściej na obiektach takich jak:

łukowe, podwieszone i wiszące obiekty mostowe (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych)
podwieszone kładki technologiczne (np. podwieszone przejścia gazowe)

Pomiar sił metodą odginania

Pomiar sił metodą odginania to technika, która wykorzystuje zjawisko odkształcania struktury lub elementu pod wpływem sił zewnętrznych. W kontekście pomiarów sił na linach czy konstrukcjach, sposób ten może być używany do określenia sił, jakie działają na dany element.

Pomiar metodą odginania polega na monitorowaniu stopnia odkształcenia struktury pod wpływem przyłożonych sił. W praktyce może być to ugięcie elementu konstrukcyjnego, lin czy kabla pod wpływem obciążenia.

Pomiar sił metodą dynamiczną

Podczas pomiarów metodą dynamiczną najczęściej przykłada się siłę oscylującą lub deformację do badanego elementu konstrukcji. Następnie analizuje się odpowiedź danego materiału. Do pomiarów sił na linach z użyciem tej metody wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt.

W jakim celu wykonuje się pomiary sił na linach?

Pomiary sił na linach w Katowicach są przeprowadzane już podczas wznoszenia mostów łukowych, wiszących i podwieszanych oraz kładek. Pozwalają one na sprawdzenie, czy dana konstrukcja może zostać oddana do użytku.

Pomiary tego typu mają również za zadanie sprawdzić, jakie siły oddziałują na obiekt i czy są one zgodne z obowiązującymi normami. Działania te pozwalają zachować większe bezpieczeństwo korzystania z konstrukcji.

Dzięki pomiarom sił w linach można również zminimalizować uszkodzenia elementów konstrukcji i uniknąć większych naprężeń niż te wskazane. W ten sposób sprawdza się też, czy konstrukcja jest właściwie naciągnięta, podparta lub zakotwiczona. Takie pomiary przeprowadza się regularnie.

Wykonujemy pomiary sił na linach w Katowicach i okolicach. W razie pytań dotyczących naszej oferty zapraszamy do kontaktu.