Badania materiałowe

Oferujemy Państwu realizację badań elementów konstrukcyjnych stalowych i betonowych obiektów budowlanych. Zakres oferowanych badań obejmuje:

  • Pull-off: badanie przyczepności i wytrzymałości na rozciąganie,
    wyznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu oraz jego wad ukrytych metodą ultradźwiękową (Ultrasonic Pulse Velocity),
  • wyznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu metodą sklerometryczną,
  • odwiert rdzeniowy w celu określenia wytrzymałości na ściskanie betonu w prasie wytrzymałościowej,
  • badanie nieniszczące rozkładu zbrojeń i grubości otuliny w konstrukcjach żelbetowych z wykorzystaniem urządzeń ferromagnetycznych i georadarowych,
  • wyznaczenie składu chemicznego próbki stalowej w celu określenia gatunku materiału,
  • pomiar twardości i grubości elementów stalowych,
  • pomiar rozwartości rys metodą statyczną i dynamiczną.