Monitoring drgań budynków mieszkalnych i przemysłowych

Prace budowlano-remontowe często mają niekorzystny wpływ na otoczenie, jednym z ich skutków ubocznych jest niszczenie budynków sąsiadujących. Dzieje się tak, ponieważ wykorzystywane przy budowach urządzenia są źródłem drgań i wibracji, dlatego podczas prowadzenia takich prac zalecany jest jednoczesny monitoring drgań budynków mieszkalnych i przemysłowych. Polega on na ciągłym pomiarze, 24 godziny na dobę, poziomu drgań i wibracji oddziałującym na dany budynek. Poza sąsiadującymi budowami źródłem drgań może być ruch kołowy, kolejowy lub działalność przemysłowa.

Źródła drgań budynków

Najczęściej monitorowane przez nas źródła drgań przenoszone przez podłoże na budynki pochodzą z:

 • ruchu ulicznego, tramwajowego i kolejowego,
 • ruchu w tunelu metra,
 • parasejsmicznych oddziaływań niskoczęstotliwościowych,
 • wstrząsów górotworu w wyniku prowadzonego wyrobiska górniczego,
 • maszyn znajdujących się w budynku,
 • robot budowlanych takich, jak: konsolidacje dynamiczne podłoża, mikrowybuchy, wibracyjne pogrążanie grodzic stalowych (larseny), roboty palowe (np. metodą przemieszczeniową), zagęszczanie podłoża walcami wibracyjnymi, roboty rozbiórkowe oraz wiele innych.
field lab pomiary naprężeń i odkształceń

Cechy systemu monitoringu drgań

System ciągłego monitoringu drgań cechuje:

 • zdalny dostępu poprzez smartfon lub komputer do bieżących pomiarów,
 • nieustanny pomiar 24 h/dobę,
 • możliwość budowy stacji alarmowej sygnalizujący aktualny stan stopnia oddziaływań na zabudowę,
 • sygnalizacja przekroczenia progów alarmowych za pomocą SMS lub wiadomości e-mail,
 • piezoelektryczne przetworniki drgań o czułości od 1000 mV/g,
 • karta pomiarowa umożliwiająca bezpośrednią komunikację z siecią internetową,
 • układ zasilający prądu stałego lub stacja ładowania (np. typu solarnego),
 • oprogramowanie do gromadzenia, analizy i archiwizacji danych pomiarowych.
field lab pomiary naprężeń i odkształceń

Aplikacja do monitoringu drgań

Aplikacja do monitoringu drgań wykonywana jest każdorazowo indywidualnie dla klienta po rozpoznaniu jego potrzeb oraz badanego obiektu. Realizujemy pomiary krótko- i długoterminowe, oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Aplikacja do monitoringu drgań wykonywana jest zgodnie z polskimi normami, w szczególności:

 • PN-B-02170:2016-12 “Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”,
 • PN-B-02171:2017-06 “Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”,
 • GSI GZWKW 2012 – Górnicza Skala Intensywności.

Na życzenie klientów wykonujemy aplikacje zgodne z zagranicznymi normami takimi, jak:

 • DIN 4150-3 (norma niemiecka pomiaru drgań),
 • BS 7385-2 (norma brytyjska pomiaru drgań),
 • ŐNORM S 9020 (norma austracka pomiaru drgań),
 • ČSN 73 0040 (norma czeska pomiaru drgań),
 • SN 640 312a (norma szwajcarska pomiaru drgań).
field lab pomiary naprężeń i odkształceń