Monitoring drgań – Katowice

Prace budowlano-remontowe często mają niekorzystny wpływ na otoczenie, jednym z ich skutków ubocznych jest niszczenie budynków sąsiadujących. Dzieje się tak, ponieważ wykorzystywane przy budowach urządzenia są źródłem drgań i wibracji, dlatego podczas prowadzenia takich prac zalecany jest jednoczesny monitoring drgań budynków mieszkalnych i przemysłowych. Polega on na ciągłym pomiarze, 24 godziny na dobę, poziomu drgań i wibracji oddziałującym na dany budynek. Poza sąsiadującymi budowami źródłem drgań może być ruch kołowy, kolejowy lub działalność przemysłowa.

Źródła drgań budynków

Najczęściej monitorowane przez nas źródła drgań przenoszone przez podłoże na budynki pochodzą z:

 • ruchu ulicznego, tramwajowego i kolejowego,
 • ruchu w tunelu metra,
 • parasejsmicznych oddziaływań niskoczęstotliwościowych,
 • wstrząsów górotworu w wyniku prowadzonego wyrobiska górniczego,
 • maszyn znajdujących się w budynku,
 • robot budowlanych takich, jak: konsolidacje dynamiczne podłoża, mikrowybuchy, wibracyjne pogrążanie grodzic stalowych (larseny), roboty palowe (np. metodą przemieszczeniową), zagęszczanie podłoża walcami wibracyjnymi, roboty rozbiórkowe oraz wiele innych.
field lab pomiary naprężeń i odkształceń

Cechy systemu monitoringu drgań

System ciągłego monitoringu drgań cechuje:

 • zdalny dostępu poprzez smartfon lub komputer do bieżących pomiarów,
 • nieustanny pomiar 24 h/dobę,
 • możliwość budowy stacji alarmowej sygnalizujący aktualny stan stopnia oddziaływań na zabudowę,
 • sygnalizacja przekroczenia progów alarmowych za pomocą SMS lub wiadomości e-mail,
 • piezoelektryczne przetworniki drgań o czułości od 1000 mV/g,
 • karta pomiarowa umożliwiająca bezpośrednią komunikację z siecią internetową,
 • układ zasilający prądu stałego lub stacja ładowania (np. typu solarnego),
 • oprogramowanie do gromadzenia, analizy i archiwizacji danych pomiarowych.
field lab pomiary naprężeń i odkształceń

Aplikacja do monitoringu drgań

Aplikacja do monitoringu drgań wykonywana jest każdorazowo indywidualnie dla klienta po rozpoznaniu jego potrzeb oraz badanego obiektu. Realizujemy pomiary krótko- i długoterminowe, oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Aplikacja do monitoringu drgań wykonywana jest zgodnie z polskimi normami, w szczególności:

 • PN-B-02170:2016-12 “Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”,
 • PN-B-02171:2017-06 “Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”,
 • GSI GZWKW 2012 – Górnicza Skala Intensywności.

Na życzenie klientów wykonujemy aplikacje zgodne z zagranicznymi normami takimi, jak:

 • DIN 4150-3 (norma niemiecka pomiaru drgań),
 • BS 7385-2 (norma brytyjska pomiaru drgań),
 • ŐNORM S 9020 (norma austracka pomiaru drgań),
 • ČSN 73 0040 (norma czeska pomiaru drgań),
 • SN 640 312a (norma szwajcarska pomiaru drgań).
field lab pomiary naprężeń i odkształceń

Monitoring drgań, czyli bezpieczeństwo

Drgania mogą wpływać na struktury budynków i mostów. Systemy monitoringu strukturalnego pozwalają na ciągłą ocenę ich oddziaływania na konstrukcję, co umożliwia wczesne wykrywanie ewentualnych uszkodzeń. Dzięki temu można zareagować na ewentualne zmiany w momencie, w którym nie stanowią one zagrożenia dla ludzi i infrastruktury. Monitoring przeprowadza się zarówno w miejscach, w których prowadzi się roboty budowlane, jak i na terenach o podwyższonym ryzyku trzęsienia ziemi.

W przypadku infrastruktury krytycznej, takiej jak mosty, tunele czy linie kolejowe, monitoring drgań jest kluczowy dla utrzymania bezpieczeństwa i uniknięcia awarii.

Monitoring drgań a zdrowie ludzi

W ramach monitoringu drgań bada się również wpływ wibracji na ludzi przebywających na danym terenie. Uzyskane wartości są porównywane z dopuszczalnymi normami. Poziom drgań mechanicznych powinien być odpowiednio niski, by zapewnić komfort przebywania w pomieszczeniach w zależności od ich przeznaczenia. Monitoring drgań może obejmować obiekty mieszkalne, biura, zakładu pracy, szpitale, laboratoria czy miejsca użyteczności publicznej.

Monitoring drgań ma za zadanie określić również moment ich występowania – najczęściej chodzi o pory dnia. Wskazuje również powtarzalność i charakter wibracji oraz kierunek ich działania – poziomy lub pionowy.

Dlaczego warto zdecydować się na monitoring drgań?

W przypadku wielu inwestycji monitoring drgań jest wymagany przez obowiązujące przepisy. Pozwala zadbać o bezpieczeństwo budynków i osób znajdujących się na konkretnym terenie. Monitoring drgań umożliwia zauważenie ich negatywnego wpływu na infrastrukturę odpowiednio wcześnie, gdy nie powoduje on jeszcze poważnego zagrożenia. Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie pomiarów możliwe jest wdrożenie odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka.

Przeprowadzamy profesjonalny monitoring drgań w Katowicach. Zakres wykonywanych czynności i wykorzystywane systemy dopasowujemy bezpośrednio do specyfiki zlecenia. Możemy również przeprowadzić monitoring obiektów mostowych, na które każdego dnia działają drgania i wibracje. Sprawdzamy, czy w obrębie konstrukcji nie doszło do uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jej stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania.