Inwentaryzacja budynków – ocena stanu faktycznego

Inwentaryzacja budynków to usługa szczegółowo dokumentująca faktyczny stan obiektów zarówno przed, jak i po zakończeniu realizacji inwestycji. Obejmuje ona nie tylko szczegółowy opis, ale też inwentaryzację fotograficzną, na którą składają się wysokiej jakości zdjęcia. W trakcie inwentaryzacji fotograficznej zostaje sporządzony protokół z wizji lokalnej – stanowi on punkt odniesienia do ewentualnych uszkodzeń, jakie mogą powstać w trakcie trwania robót budowlanych. Dzięki dokumentacji w postaci zdjęć właściciel nieruchomości zyskuje podstawę do faktycznego określenia genezy powstania uszkodzenia.

Kiedy warto ocenić stan budynku?

Inwentaryzację budynku przeprowadza się głównie przed rozpoczęciem dużej inwestycji zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie (np. przebudowa lub budowa drogi, linii kolejowej lub tramwajowej, budowy nowego obiektu mieszkalnego lub przemysłowego). Inwentaryzację budynku warto również przeprowadzić (z punktu widzenia właściciela) jeszcze przed rozpoczęciem remontu, przebudowy bądź nadbudowy obiektu inwentaryzowanego. Na postawie uzyskanego opisu stanu technicznego obiektu inwestor może przygotować odpowiednią dokumentację, która jasno i szczegółowo określi planowane do wprowadzenia zmiany. Jest to również dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy inwestor nie ma dostępu do pierwotnego projektu obiektu – wówczas na podstawie przedstawionej inwentaryzacji obiektu, właściwy organ – inspektor budowlany, może wydać pozwolenie na przebudowę obiektu budowlanego. Wiele osób decyduje się również na przeprowadzenie inwentaryzacji budynku przed planowanym zakupem istniejącego obiektu. Dzięki temu potencjalni kupujący zyskują informacje na temat rzeczywistego stanu nieruchomości i mogą zaplanować ewentualne dalsze prace bądź określić nakład kosztów.

Kiedy warto wykonać dokumentację fotograficzną?

Najczęściej inwentaryzację fotograficzną budynków wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych takich, jak:
  • roboty ziemne, w skład których wchodzą roboty budowlane: wykopy, zagęszczanie dynamiczne gruntu, pogrążanie ścianek szczelinowych, inne ciężkie prace,
  • transport technologiczny ciężkiego sprzętu (przejazd samochodów ciężarowych itp.),
  • budowa, przebudowa i rozbiórka wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych w sąsiedztwie przedmiotowego obiektu (przebudowa lub budowa dróg, linii kolejowych lub tramwajowych, budowa nowych obiektów mieszkalnych lub przemysłowych).
Zaznaczamy jednak, że usługi te możemy wykonać na Państwa zlecenie również w innych sytuacjach. Jeśli potrzebują Państwo dokumentację fotograficzną, to zachęcamy do kontaktu z naszą firmą – dołożymy wszelkich starań, by sprostać Państwa oczekiwaniom i pomóc w konkretnej sytuacji.

Wykorzystywanie dokumentacji fotograficznej

Nie tylko planowane roboty budowlane mogą stanowić przesłankę do wykonania inwentaryzacji fotograficznej. Taki sposób dokumentacji stanu technicznego budynku jest przydatny również do utworzenia archiwum przed rozpoczęciem remontu oraz potwierdzenia stanu lokalu przeznaczonego na wynajem lub sprzedaż. Inwentaryzacja budynków w postaci zdjęć jest potrzeba zwłaszcza w sytuacji, gdy działania prowadzone w danym obiekcie lub jego sąsiedztwie mogą prowadzić do jego uszkodzenia. Prawidłowo i rzetelnie wykonana inwentaryzacja fotograficzna może stanowić dowód w sytuacji konfliktowej.

W przypadku pytań i wątpliwości – pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy.