Inwentaryzacja uszkodzeń budynków

Inwentaryzacja fotograficzna budynków to usługa szczegółowo dokumentująca faktyczny stan obiektów zarówno przed, jak i po zakończeniu realizacji inwestycji. Składa się z fotografii wysokiej jakości oraz szczegółowego opisu, dlatego może stanowić dokument poświadczający stan budynku. W trakcie inwentaryzacji fotograficznej sporządzony zostaje protokół z wizji lokalnej i stanowi ona punkt odniesienia do ewentualnych uszkodzeń, jakie mogą powstać w trakcie trwania robót budowlanych.

Kiedy warto wykonać inwentaryzację fotograficzną?

Najczęściej fotograficzną inwentaryzację budynków wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych takich, jak:

  • roboty ziemne, w skład których wchodzą roboty budowlane: wykopy, zagęszczanie dynamiczne gruntu, pogrążanie ścianek szczelinowych, inne ciężkie prace,
  • transport technologiczny ciężkiego sprzętu (przejazd samochodów ciężarowych itp.),
  • budowa, przebudowa i rozbiórka wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych.

Wykorzystywanie inwentaryzacji fotograficznej

Nie tylko planowane roboty budowlane mogą stanowić przesłankę do wykonania inwentaryzacji fotograficznej. Taki sposób dokumentacji stanu technicznego budynku przydatny jest również do utworzenia archiwum przed rozpoczęciem remontu oraz potwierdzenia stanu lokalu przeznaczonego na wynajem lub sprzedaż. Inwentaryzacja fotograficzna potrzebna jest zwłaszcza wówczas, gdy działania prowadzone w danym obiekcie lub jego sąsiedztwie mogą prowadzić do jego uszkodzenia. Prawidłowo i rzetelnie wykonana inwentaryzacja fotograficzna może stanowić dowód w sytuacji konfliktowej.