Ekspertyzy techniczne

Realizujemy ekspertyzy obiektów budowlanych takich jak:

  • obiekty mostowe: mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych, kładki technologiczne
  • obiekty budownictwa mieszkalnego (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)
  • obiekty budownictwa przemysłowego (budynki przemysłowe, hale przemysłowe)
  • obiekty budowlane nie będące budynkami takie jak: kominy, maszty, wieże, zapory wodne itp
field lab pomiary naprężeń i odkształceń

Wnioski końcowe ekspertyz oparte są na:

  • analizie numerycznej obiektu (obliczenia statyczno-wytrzymałościowe),
  • badaniach materiałowych stali i betonu,
  • wizji lokalnej,
  • lokalnych odkrywkach,
  • badaniach geotechnicznych