Monitoring dachu

Monitoring dachu realizowany jest w sposób ciągły, polega na obserwacji powierzchni dachu i jego elementów przez 24 godziny na dobę. W tym celu wykorzystywane są specjalne narzędzia pozwalające na pomiar wielkości fizycznych takich, jak ugięcia bezpośrednie lub pośrednie dźwigarów dachowych (za pomocą pomiaru laserowego lub pomiarów inklinometrami oraz na pomiary drgań dachu. Podczas monitoringu dachu szczególną uwagę zwraca się na jego stan techniczny, z uwzględnieniem naturalnego procesu starzenia się konstrukcji oraz wpływu zachodzących zjawisk atmosferycznych. Intensywne opady deszczu lub śniegu czy zalegające na powierzchni dachu liście mogą przyczynić się do niszczenia obiektu i zmniejszyć bezpieczeństwo jego użytkowania.

Snow Monitoring

Monitoring dachu ma szczególne znaczenie w okresie zimowym, kiedy występują opady śniegu, zwłaszcza w regionach, w których bywają one intensywne. Pokrywa śnieżna na dachach zagraża bezpieczeństwu i wymaga regularnego usuwania. Snow monitoring to inteligentne ekspertyzy, które pozwalają ocenić, kiedy i jakie obszary dachu należy odśnieżyć. Dzięki temu łatwiej i z większą efektywnością można zarządzać czasem pracy oraz zwiększyć oszczędności, ponieważ realizuje się czynności dokładnie w tych miejscach, które tego wymagają.

Zalety prowadzenia monitoringu dachu

Wdrożenie systemu ciągłego monitorowania dachu pozwala na:

  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania budynku,
  • zwiększenie oszczędności,
  • bieżącą kontrolę stanu dachu oraz zaplanowanie prac remontowych w odpowiednim momencie.