Monitoring dachu i snow monitoring

Monitoring dachu jest realizowany w sposób ciągły. Prace te polegają na obserwacji powierzchni pokrycia i jego elementów przez 24 godziny na dobę. W tym celu są wykorzystywane specjalne narzędzia – umożliwiają one wykonanie pomiaru wielkości fizycznych, takich jak ugięcia bezpośrednie lub pośrednie dźwigarów dachowych (za pomocą pomiaru laserowego lub pomiarów inklinometrami) oraz pomiarów drgań dachu. Podczas monitoringu dachu, podobnie jak w przypadku inwentaryzacji budynków szczególną uwagę zwracamy na jego stan techniczny, z uwzględnieniem naturalnego procesu starzenia się konstrukcji oraz wpływu zachodzących zjawisk atmosferycznych. Intensywne opady deszczu lub śniegu czy zalegające na powierzchni pokrycia liście mogą przyczynić się do niszczenia obiektu, a w efekcie zmniejszyć bezpieczeństwo jego użytkowania.

Snow Monitoring

Monitoring dachu ma szczególne znaczenie w okresie zimowym, kiedy występują opady śniegu. Usługę tę polecamy szczególnie w przypadku obiektów zlokalizowanych w regionach, w których zauważa się duże ilości śniegu. Pokrywa śnieżna na dachach zagraża bezpieczeństwu i wymaga regularnego usuwania. Snow monitoring to inteligentne ekspertyzy, które pozwalają ocenić, kiedy i jakie obszary dachu należy odśnieżyć. Dzięki niemu właściciele łatwiej i z większą efektywnością mogą zarządzać czasem pracy pracowników, a w konsekwencji zwiększyć oszczędności, ponieważ podwładni realizują wyłącznie czynności dokładnie w tych miejscach, które tego wymagają.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Wśród najważniejszych zalet prowadzenia monitoringu dachu możemy wyróżnić:

  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania budynku,
  • zwiększenie oszczędności,
  • bieżącą kontrolę stanu dachu oraz możliwość zaplanowania prac remontowych w odpowiednim momencie.

Chcąc sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów, każdorazowo indywidualnie dopasowujemy zakres świadczonych usług do Państwa potrzeb i indywidualnej sytuacji. Takie postępowanie pozwala nam uzyskać jeszcze lepszy efekt i jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa.