Monitoring dachu – Katowice

Monitoring dachu jest realizowany w sposób ciągły. Prace te polegają na obserwacji powierzchni pokrycia i jego elementów przez 24 godziny na dobę. W tym celu są wykorzystywane specjalne narzędzia – umożliwiają one wykonanie pomiaru wielkości fizycznych, takich jak ugięcia bezpośrednie lub pośrednie dźwigarów dachowych (za pomocą pomiaru laserowego lub pomiarów inklinometrami) oraz pomiarów drgań dachu. Podczas monitoringu dachu, podobnie jak w przypadku inwentaryzacji budynków szczególną uwagę zwracamy na jego stan techniczny, z uwzględnieniem naturalnego procesu starzenia się konstrukcji oraz wpływu zachodzących zjawisk atmosferycznych. Intensywne opady deszczu lub śniegu czy zalegające na powierzchni pokrycia liście mogą przyczynić się do niszczenia obiektu, a w efekcie zmniejszyć bezpieczeństwo jego użytkowania.

Snow Monitoring

Monitoring dachu ma szczególne znaczenie w okresie zimowym, kiedy występują opady śniegu. Usługę tę polecamy szczególnie w przypadku obiektów zlokalizowanych w regionach, w których zauważa się duże ilości śniegu. Pokrywa śnieżna na dachach zagraża bezpieczeństwu i wymaga regularnego usuwania. Snow monitoring to inteligentne ekspertyzy, które pozwalają ocenić, kiedy i jakie obszary dachu należy odśnieżyć. Dzięki niemu właściciele łatwiej i z większą efektywnością mogą zarządzać czasem pracy pracowników, a w konsekwencji zwiększyć oszczędności, ponieważ podwładni realizują wyłącznie czynności dokładnie w tych miejscach, które tego wymagają.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Wśród najważniejszych zalet prowadzenia monitoringu dachu możemy wyróżnić:

  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania budynku,
  • zwiększenie oszczędności,
  • bieżącą kontrolę stanu dachu oraz możliwość zaplanowania prac remontowych w odpowiednim momencie.

Chcąc sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów, każdorazowo indywidualnie dopasowujemy zakres świadczonych usług do Państwa potrzeb i indywidualnej sytuacji. Takie postępowanie pozwala nam uzyskać jeszcze lepszy efekt i jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa.

Monitoring dachu a stan techniczny konstrukcji

Dachy każdego dnia są narażone na działanie dużych sił. Wynikają one przede wszystkim z ciężaru zalegającej wody czy śniegu. Monitoring dachu ma za zadanie zadbać o kondycję konstrukcji i zapobiec jej nadmiernemu zużyciu. Pozwala uchronić budynek przed przeciekami i innymi usterkami, które niezauważone mogłyby doprowadzić do konieczności wykonania kosztownych napraw.

Wykorzystujemy innowacyjne technologie, które pozwalają na szybkie zauważenie nadmiernego obciążenia działającego na dach czy ewentualnych przecieków. Takie systemy umożliwiają wdrożenie odpowiednich działań w krótkim czasie – zanim dojdzie do poważniejszych uszkodzeń. Pozwalają na upewnienie się, że dach jest bezpieczny.

Gdzie przeprowadza się monitoring dachu?

Monitoring dachu może być przeprowadzany w różnego rodzaju budynkach, zarówno w celach prewencyjnych, konserwacyjnych, jak i diagnostycznych. W przypadku obiektów komercyjnych, takich jak biurowce, sklepy czy centra handlowe, monitoring dachu jest ważny ze względu na duże powierzchnie, które są narażone na obciążenia pod wpływem czynników atmosferycznych.

Monitoring jest istotny również w budynkach służących opiece zdrowotnej, takich jak szpitale czy kliniki. Regularne kontrole stanu nieruchomości mają na celu uniknięcie problemów związanych z przeciekami czy uszkodzeniami strukturalnymi. Przeprowadzamy kompleksowy monitoring konstrukcji budowlanych, skupiając się nie tylko na dachach, lecz także pozostałych elementach nieruchomości.

W przypadku mieszkań wielorodzinnych warto monitorować dachy, zwłaszcza jeśli są one dostępne dla mieszkańców (tarasy, dachy płaskie) lub gdy istnieje wspólna konieczność utrzymania budynku w dobrym stanie. Takie działania są szczególnie istotne w obiektach o dużej powierzchni, które każdego dnia są narażone na działanie dużych sił.

Przeprowadzamy monitoring dachów przede wszystkim w obiektach firmowych i użyteczności publicznej. Działamy wszędzie tam, gdzie budynek musi sprostać działaniu dużych sił – m.in. ciężaru zalegającego śniegu i wody deszczowej. Zakres realizowanych prac zawsze dobieramy indywidualnie do charakterystyki nieruchomości oraz ustaleń z jej właścicielem.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci ustalenia terminu pomiarów zapraszamy do kontaktu.