Budowa budynku wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym w Łodzi

Pomiary drgań wysokiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego od prowadzonych robót geotechnicznych (wibracyjne pogrążanie grodzic ścianki szczelnej) generujących drgania z podłoża na budynek. Pomiary wykonane zgodnie z normą PN–B–02170:2016-12P wraz z pełną analizą dynamiczną za pomocą Metody Elementów Skończonych.

field lab pomiary naprężeń i odkształceń