field lab pomiary naprężeń i odkształceń

Budowa trasy Niepodległości w Białymstoku. Etap II.

Pomiary drgań zabudowań mieszkalnych od prowadzonych robót geotechnicznych (konsolidacja dynamiczna) generujących drgania z podłoża na budynek. Pomiary wykonane zgodnie z normą PN–B–02170:2016-12P.