field lab pomiary naprężeń i odkształceń

Budowa drogi ekspresowej S-6. Obwodnica Koszalina i Sianowa

Całodobowy monitoring drgań stropu od oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych wraz z zainstalowanym systemem rejestracji i przetwarzania danych w sposób ciągły. Zaimplementowana możliwość zdalnego dostępu do systemu monitoringu.

Całodobowy monitoring drgań stropu od oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych