Do jakich badań wykorzystywane są inklinometry?

inklinometr

Inklinometry służą do wykonywania pomiarów kątów nachylenia konstrukcji lub masywu ziemnego. Dzięki swojemu działaniu mają szerokie zastosowanie w pracach budowlanych i robotach ziemnych (m.in. takich jak tworzenie nasypów i wałów przeciwpowodziowych). Gdzie jeszcze są wykorzystywane? I jakie korzyści daje ich zastosowanie?

Podczas jakich badań wykorzystywane są inklinometry?

Inklinometry służą do wykonywania pomiarów inklinometrycznych. Są to pomiary, które, jak już wspomnieliśmy, pozwalają ustalić kąt nachylenia konstrukcji i odchyleń poziomych w gruncie. Zdobyte w ten sposób informacje dają wgląd w to, czy prowadzone prace budowlane są prawidłowe i bezpieczne, a więc, czy mogą być kontynuowane.

Dzięki inklinometrom możliwa jest realizacja różnych pomiarów. Są to badania:

  • deformacji fundamentów i podłoża gruntowego obiektów uszkodzonych,
  • stateczności skarp naturalnych i obwałowań,
  • stateczności wałów przeciwpowodziowych,
  • osiadań na terenach o zmiennym poziomie wód gruntowych,
  • w strefie oddziaływania głębokich wykopów,
  • deformacji ścian oporowych i ścianek szczelnych.

Zalety stosowania inklinometrów

Jakie korzyści daje zastosowanie tych nowoczesnych urządzeń? Oto one:

  • łatwość i szybkość dokonania nawet skomplikowanych pomiarów, które stanowią podstawę prowadzenia lub przerwania dalszych działań,
  • możliwość wykorzystania urządzeń zarówno w pomiarach nadziemnych, jak i wgłębnych,
  • pomiary inklinometrami zapewniają wysoką dokładność wyników, które dają możliwość podjęcia świadomej decyzji,
  • zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych prac i wgląd w aktualną sytuację, a także możliwość szybkiego wykrywania ewentualnych nieprawidłowości.

Jeśli więc chcesz skorzystać z korzyści, jakie dają profesjonalne inklinometry, zachęcamy Cię do sprawdzenia naszej oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *