Czym są i do czego służą inklinometry?

znak zapytania

Dokładne urządzenia pomiarowe są przydatne w bardzo wielu branżach. Dobrym tego przykładem są tzw. inklinometry. Czym się charakteryzują? I do czego służą? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czym są inklinometry?

Inklinometry służą do wykonywania pomiarów kątów nachylenia konstrukcji lub masywu ziemnego. 

Wyróżniamy dwa główne rodzaje:

  • Inklinometr pionowy stosowany w monitoringu poziomych odkształceń w profilu pionowym. Zalety jego wykorzystania to m.in. skuteczne monitorowanie przemieszczeń bocznych i stref ścinania, szybkość wykorzystania, dokładność i relatywnie niskie koszty użycia.
  • Inklinometr poziomy, który różni się od pionowej wersji tym, że sonda pomiarowa przemieszcza się w poziomej kolumnie rur i mierzy przemieszczenia w kierunku pionowym. Główne zalety to skuteczność, możliwość prowadzenia pomiarów w trakcie prac budowlanych, a także możliwość kontynuowania pomiarów po oddaniu obiektu do użytkowania.

Do czego służą inklinometry?

Do czego służą inklinometry? Przy ich pomocy przeprowadzane są tzw. pomiary inklinometryczne, które pozwalają na pomiar odchyleń poziomych w gruncie. Takie badania dają wgląd w to, czy prace na wybranym terenie są bezpieczne. Wynika to z faktu, że wyniki są dokładne, dzięki czemu doświadczona osoba bez trudu je zinterpretuje i podejmie właściwą decyzję. 

Inklinometry są przydatne w różnego rodzaju pracach budowlanych, gdzie w grę wchodzą roboty ziemne. Wykorzystuje się je np. do tworzenia tuneli, nasypów czy wałów przeciwpowodziowych. Są stosowane także w czasie badania deformacji fundamentów, badania stateczności skarp naturalnych i obwałowań, badania stateczności wałów przeciwpowodziowych, a także do monitoringu w strefie oddziaływania głębokich wykopów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *