Jak wygląda inwentaryzacja obiektów pod kątem uszkodzeń?

inwentaryzacja na budowie

Firmy świadczące usługi  z zakresu badań inżynierskich obiektów budowlanych często w swojej ofercie mają też inwentaryzację uszkodzeń budynków. Czym jest ta usługa? Najprościej mówiąc, polega ona na rzetelnym udokumentowaniu stanu faktycznego danego obiektu przed jak i po ukończeniu robót budowlanych w jego otoczeniu. Po co przeprowadza się taką inwentaryzację? Jak wygląda ten proces? O tym wszystkim opowiemy w dzisiejszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Na czym polega inwentaryzacja uszkodzeń?

Firma sporządzająca inwentaryzację budynków pod kątem uszkodzeń przygotowuje z niej szczegółowy protokół. Można znaleźć w nim podstawowe informacje o konstrukcji – dacie jej budowy i użytych materiałach. Fachowcy na schemacie budynku zaznaczają wszelkie istotne uszkodzenia, pęknięcia, ubytki, rysy i wcześniej wykonane naprawy. Każde z nich w protokole otrzymuje swój numer i szczegółowy opis zawierający pomiary uszkodzenia. Co ważne, do opisów załączone są też fotografie wysokiej jakości. Inwentaryzacja uszkodzeń powinna odbywać się w obecności właściciela lub zarządcy budynku.

Po co wykonuje się inwentaryzację budynków pod kątem uszkodzeń?

Jak już było wcześniej wspomniane, inwentaryzacja budynków ma udokumentować jego stan faktyczny. Zazwyczaj stanowi ona materiał dowodowy w sytuacjach spornych. Inwestor, który planuje ciężkie roboty budowlane, zlecając wcześniejszą inwentaryzację uszkodzeń okolicznych budynków, może dzięki niej uniknąć potencjalnych roszczeń od ich właścicieli. I odwrotnie – właściciel domu, który obawia się, że pobliska budowa negatywnie wpłynie na konstrukcję jego domu, dzięki wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji, może pociągnąć inwestora do odpowiedzialności w razie problemów. Inwentaryzację wykonuje się między innymi w przypadku przejazdów ciężkiego sprzętu w okolicy, lub przed budową, przebudową, czy rozbiórką obiektów budowlanych. Czasami usługę tę zleca osoba sprzedająca, wynajmująca, lub kupująca dany budynek, by lepiej poznać jego stan i oszacować kwotę potrzebną na przystosowanie obiektu do użytkowania.

Nie tylko budynki!

Chociaż najczęściej mówi się o inwentaryzacji uszkodzeń budynków, może ona dotyczyć również wszystkich innych obiektów budowlanych. Inwentaryzuje się między innymi ogrodzenia, obiekty małej architektury, mosty, drogi i chodniki, a nawet okoliczne tereny niezabudowane. Tam, gdzie nie ma możliwości przygotowania dokumentacji przy pomocy tradycyjnych fotografii, wykorzystuje się nowoczesną technologię, np. drony, czy nagrania odcinków dróg dające możliwość wykonania potrzebnych pomiarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *