Zasady monitorowania drgań sąsiedztwa budowy

Monitorowanie drgań

Monitorowanie drgań istniejących budynków, znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac budowlanych jest niezwykle ważny, ponieważ umożliwia nam na zapewnienie bezpieczeństwa sąsiadujących obiektów. W każdym badaniu tego typu musimy przeanalizować wiele różnych czynników, które w większym bądź mniejszym stopniu mają wpływ na rezultat przeprowadzonego badania. Jakie są więc zasady monitorowania drgań sąsiedztwa budowy?

Przyczyny powstawania drgań dynamicznych

Podczas przeprowadzania prac budowlanych, wokół terenu budowy powstają różnego typu oddziaływania, które mogą znacząco wpływać na obiekty wokół budowy. Oddziaływania można podzielić na mechaniczne, niemechaniczne oraz dynamiczne. Te ostatnie spowodowane są pracą ciężkich maszyn oraz urządzeń. Najczęściej przyczyną są ciężkie pojazdy mechaniczne poruszające się po terenie budowy, wzmacnianie gruntów, praca sprzętu mechanicznego oraz inne czynniki. Oddziaływania tego typu przechodzą na sąsiednie budowle przez grunt. Szacuje się, że najbardziej narażone na uszczerbki są budynki, które znajdują się najbliżej miejsca budowy, jednak nie jest to zawsze regułą.

Ciągłe monitorowanie konstrukcji

Pomimo że obecnie badania gruntów są na bardzo zaawansowanym poziomie, nie możemy wykluczyć ryzyka, że drgania w gruncie nie będą miały wpływu na dany obiekt budowlany. Dlatego też kluczowe jest przeprowadzanie ciągłego monitoringu oraz pomiarów drgań, które oddziałują na obiekty wokół budowy. Na drgania może mieć wpływ nawet niewielka zmiana, na przykład bardziej intensywne opady deszczu, czy też zmiana temperatury. Dlatego też specjaliści muszą na bieżąco monitorować stan konstrukcji i nie sugerować się wcześniej zebranymi danymi. Najbardziej efektywną metodą jest więc ciągły w czasie pomiar drgań w wyznaczonych miejscach. Monitorowanie drgań zakłada, że specjalista będzie ciągle obserwował stan budynków oraz podejmie on odpowiednie kroki w przypadku, gdy przekroczone zostaną wartości graniczne i odpowiednie wielkości fizyczne. Specjalista wykonuje analizę na bieżąco podczas monitorowania zachodzących procesów oraz zjawisk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *