Jakie metody wykorzystywane są do pomiaru sił w linach?

most na linach

Aby konstrukcja była bezpieczna i gwarantowała komfortowe użytkowanie, konieczne jest wykonanie jej z wysokiej jakości materiałów oraz w sposób w pełni profesjonalny. Duże znaczenie ma także fachowe przetestowanie takiej konstrukcji i sprawdzenie, jak zachowuje się ona w warunkach polowych. Konieczny jest m.in. dokładny pomiar różnego typu sił oddziałujących na liny. Jak mierzona jest taka wartość? I o czym należy pamiętać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Jak dokonywany jest pomiar siły w linach?

Pomiar sił rozciągających realizowany jest najczęściej w przypadku obiektów, takich jak obiekty mostowe (łukowe, podwieszone i wiszące), a także podwieszone kładki technologiczne. 

Aby takie konstrukcje zostały dopuszczone do użytkowania i były w pełni bezpieczne konieczne jest ich przetestowanie w kierunku działania sił rozciągających. Pomiar ten dokonywany jest przez naszą firmę przy pomocy dwóch metod, czyli poprzez pomiar sił metodą dynamiczną, a także pomiar sił metodą odginania. 

Dzięki nowoczesnym urządzeniom i sprawdzonym technikom pomiar przeprowadzany przez naszą firmę jest efektywny i uwzględnia najważniejsze elementy, takie jak m.in. rodzaj i średnica splotu, a także typ zakotwienia.

Pomiar siły w linach – co warto wiedzieć?

Pomiar siły w linach dotyczy wszystkich elementów, na które oddziałują siły rozciągające. Może tu chodzić m.in. o napięte stalowe i tekstylne linie lub druty. Co ważne, pomiary naprężeń prowadzone są w warunkach polowych, tak by uzyskany wynik był wiarygodny.

Dzięki nowoczesnym technikom, którymi dysponuje nasza firma, możliwe jest dokonanie pomiaru lin o dużej rozpiętości średnic, o różnej sile naciągu (nawet gdy jest ona duża), a także z uwzględnieniem splotu i systemów ruchomych. 

Oczywiście podczas pomiaru pod uwagę brane są nie tylko siły rozciągające, ale również inne siły, które mają wpływ na funkcjonowanie danej konstrukcji.

Jeśli więc chcesz dokonać profesjonalnego pomiaru, zachęcamy Cię do sprawdzenia naszej oferty.