Jakie normy brane są pod uwagę w czasie pomiaru drgań?

komputer z systemem pomiaru drgań

Drgania i wibracje przenoszone na budynki, w tym ściany, schody, stropy, fundamenty, są nieodłączną częścią pracującej Ziemi. Pomiary wartości drgań mają na celu dokonanie oceny, czy i w jakim stopniu wibracje wpływają na konstrukcję budynku.

Sposoby wykonywania badań

Pomiar drgań oraz wibracji są konieczne w przypadku zabytków, ale również obiektów użyteczności publicznej, szczególnie na terenach pogórniczych. Ich przeprowadzenie pozwala ocenić stopień zagrożenia dla danego obiektu oraz warunki panujące w tym czasie. Field Lab wykonuje pomiary drgań i wibracji z wykorzystaniem różnych metod. Należą do nich Analizę Czasowa I Częstotliwościowa Sygnałów (FFT), Analiza Drgań Przemieszczeń, Prędkości I Przyspieszeń, Całkowanie Sygnałów Dyskretnych oraz Analiza Tercjalna. Korzystanie ze specjalistycznej aparatury marek takich jak HansfordSensors, Bruel &Kjear czy PCB, która jest bardzo czuła, pozwala na wykrycie drgań o czułości nawet rzędu 1 V/g. Ich przeprowadzanie ma różne cele, jednak skutek zawsze jest ten sam. Wskazują na amplitudę drgań, która stanowi podstawę dla dalszych działań mających je wyeliminować całkowicie lub wytłumić czasowo.

Normy drgań

O tym, czy dana amplituda drgań jest właściwa, świadczy ich zestawienie z normami, czyli ujętymi wytycznymi, wskazującymi na pewne prawidłowości oraz wskazujące na niebezpieczne odstępstwa. W przypadku drgań i wibracji kluczowym punktem odniesienia są dwie: PN-B-02170:2016-12 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki” oraz PN-B-02171:2017-06 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”. Mają one charakter międzynarodowy. Pomiary dokonywane są względem trzech kierunków osi X, Y, Z. Tego rodzaju pomiary mogą być dokonywane także w danym stanowisku pracy. Tego typu działanie reguluje z kolei norma PN-91/N-01352: 1991. Wiele więc zależy od tego, w jakim celu zlecamy tego typu analizę. Warto jednak pamiętać, że jest ona źródłem rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *