Jakim celom służą pomiary drgań i wibracji budynków?     

Pomiary drgań budynku

Poziom drgań i wibracji budynków ma wpływ zarówno na jego konstrukcję, jak i na osoby oraz urządzenia znajdujące się w nim. Dopuszczalny poziom drgań i wibracji jest regulowany przez odpowiednie polskie normy. Pomiary wykonuje się zarówno w budynkach, które są już użytkowane, a także w czasie ich budowy oraz w podłożu gruntowym przeznaczonym pod inwestycję.

Odziaływanie drgań i wibracji na konstrukcję budynku oraz ludzi i urządzenia

Pomiary drgań i wibracji przeprowadza się, aby sprawdzić, czy nie mają one niekorzystnego wpływu na sam budynek (uszkodzenia konstrukcyjne lub niekonstrukcyjne) oraz na ludzi i urządzenia znajdujące się w nim. Badania takie wykonuje się w przypadku użytkowanych już budynków. Istnieją metody eliminacji lub ograniczenia drgań i wibracji, ale trzeba wiedzieć, kiedy je zastosować oraz co jest przyczyną problemu (źródłem drgań). Pomiary często są niezbędne, kiedy budynek znajduję się blisko źródła drgań komunikacyjnych, takich jak linia kolejowa, linia tramwajowa czy metro. Kolejnymi czynnikami wywołującymi drgania są maszyny przemysłowe znajdujące się w tym samym albo sąsiednim budynku oraz prowadzone prace budowlane (pogrążenie ścianki szczelnej, pali przemieszczeniowych, walce wibracyjne itp.).

Także podczas wznoszenia nowego budynku zazwyczaj konieczny jest pomiar drgań i wibracji, ponieważ w razie niekorzystnych wyników badania od razu można zastosować środki, które zmniejszą drgania i wibracje, np. fundamenty wyposażone w dylatacje. Należy sprawdzić oddziaływanie pobliskich dróg na miejsce, w którym ma powstać nowy budynek. W czasie prac budowlanych może być również konieczne określenie wpływu drgań placu budowy na konstrukcję budynku znajdującego się w pobliżu.

Normy prawe regulujące poziom drgań i wibracji

W Polsce obowiązują dwie normy określające metody oceny wpływu drgań PN-B-02170:2016-12 “Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki” oraz PN-B-02171:2017-06 “Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”. Ważne jest, aby firma, która przeprowadzi pomiary działała zgodnie z nimi. Ocena wpływu drgań jest szczególnie ważna w przypadku budynków narażonych na zbyt wysoki poziom drgań i wibracji, a w których mieszczą się przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników. Właściciele tych firm powinni zlecać pomiary w celu zapewnienia zatrudnionym niezbędnego komfortu wibracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *