Do czego są wykorzystywane i jak działają inklinometry?

Inklinometr

Inklinometr jest to jedno z najstarszych urządzeń używanych do monitorowania geomechaniki. Używa się go do pomiaru kątów nachylenia lub pochylenia, wysokości lub obniżenia obiektu względem siły grawitacji. Za jego pomocą można mierzyć nachylenie dodatnie i ujemne. Czujnik przechyłu mierzy przechylenie w dwóch lub trzech osiach płaszczyzny.

Zastosowanie inklinometru w budownictwie

Inklinometr pozwala określić wielkość i kierunek przemieszczeń poziomych. Urządzenia te stosuje się zarówno w pomiarach naziemnych, jak i wgłębnych. Uzyskane wyniki umożliwiają bezpieczne prowadzenie prac budowlanych, a w przypadku istniejących obiektów monitoring stanu technicznego (monitoring konstrukcji). Wpływa to na bezpieczeństwo użytkowania i przygotowywanie się na mogące wystąpić w przyszłości nieprawidłowości. Pomiary inklinometrem są niezbędne przy wykonywaniu wykopów, nasypów, tunelów, wałów przeciwpowodziowych itp. Za pomocą tego urządzenia można wykryć strefy ruchu oraz zbadać, czy jest on przyspieszający i czy reaguje na środki zaradcze. Odpowiednie odczytanie wyników pozwala sprawdzić, czy znalezione odkształcenia mieszczą się w granicach projektu, czy zastosowane kotwy i rozpórki działają właściwie i czy ruchy gruntu nie wpływają na sąsiednie budynki. Inklinometrem sprawdza się także stabilność zapór, przyczółków zapór i zboczy w górę rzeki podczas i po zatrzymaniu.

Inne przykłady użycia inklinometru

Inklinometru używa się w także w wielu innych dziedzinach. Urządzenie pomiarowe montuje się także w niektórych maszynach produkcyjnych wymagających odpowiedniego poziomu jak np. prasy czy nawijarki. Równie istotny jest pomiar kąta nachylenia wysięgników dźwigów i manipulatorów materiałowych. Za pomocą inklinometru wyznacza się kąt pola magnetycznego ziemi w odniesieniu do płaszczyzny poziomej, a także odchylenie od rzeczywistego pionu lub poziomu, co przydaje się w różnych zastosowaniach. Inklinometru używa się także w geologii strukturalnej, w geofizyce do monitorowania wulkanów oraz do pomiaru głębokości i szybkości przemieszczania się osuwisk.”

Działanie inklinometru

Inklinometr działa na zasadzie siły grawitacji. Początkowo były to urządzenia mechaniczne o prostych konstrukcjach. Obecnie stosuje się inklinometry elektroniczne o bardzo wysokiej dokładności, co skutkuje łatwiejszą pracą i wyższą precyzją przy wielu czynnościach. Taki przyrząd wyposażony jest w kondensator zawierający dwie okładziny. Między nimi znajduje się ruchomy dielektryk, który reaguje na wszelkie odchylenia w stosunku do idealnego pionu. Pomiar generuje się przez różnicę pojemności między okładziną  a wahadłem. Inklinometr można zamontować w otworach wiertniczych, zalać betonem, zakopać lub przymocować do konstrukcji. Innego rodzaju są urządzenia przenośne, które składają się z sondy, kabla i odczytu. W każdym pomiarze mierzona jest cała długość obudowy, co pozwala uzyskać dużą dokładność. Jeśli natomiast wymagany jest ciągły monitoring, systemy pomiarowe instaluje się na miejscu poprzez umieszczenie czujników do rejestratora danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *