Czy pomiar drgań pozwala stwierdzić ich wpływ na człowieka i budynki?

zakład przemysłowy

Na terenach przemysłowych i miejskich popularnym problemem jest występowanie drgań. Mogą one pochodzić od linii tramwajowych, kolejowych, a także z innych źródeł. Istotne jest dokonanie oceny ich wpływu na otaczającą infrastrukturę i budynki, a także na ludzi, którzy w nich przebywają. Dlatego koniecznie jest przeprowadzanie pomiaru drgań.

Co ma znaczenie w czasie dokonywania pomiarów?

Drgania muszą mieścić się w określonych normach, które określają ich wpływ na ludzi w budynkach. W tym celu diagnostyka drgań jest obowiązkowa w przypadku wielu inwestycji budowlanych i obejmuje takie elementy jak określenie przeznaczenia danego budynku, pory występowania drgań, czy będzie to noc, czy dzień, charakter drgań oraz stopień ich powtarzalności, a także kierunek działania drgań oraz i pozycje ciała człowieka w czasie ich odbierania. Ważnym parametrem oceny drgań jest zarejestrowana i obliczona wartość skuteczna prędkość drgań w pasmach 1/3 oktawowych.

Oddziaływanie drgań o częstotliwościach, które pokrywają się z częstotliwością drgań narządów powoduje ich wpadanie w drgania rezonansowe, co może powodować nieprzyjemne odczucia, a w niektórych sytuacjach, np. głowy mogą być nawet bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Podrażnieniu ulega wówczas narząd przedsionkowy, czyli błędnik. Przy przekroczeniu norm konieczne jest wyznaczenie źródła drgań, poprzez wykonanie dodatkowych pomiarów.

Co należy zrobić jeśli drgania przekraczają normy?

Niezbędne będzie tu zminimalizowanie źródeł drgań poprzez usunięcie ewentualnych przyczyn występowania wibracji. Może to dotyczyć luzów, nadmiernego zużycia, czy sposobu montażu, jeśli dotyczy to maszyn przemysłowych. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie tłumienia drgań poprzez wykorzystanie odpowiednich materiałów oraz dylatowanie fundamentów od otoczenia. Można też stosować specjalne eliminatory drgań. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji i rodzaju oraz intensywności drgań. Jeśli jednak mogą one stanowić zagrożenie dla człowieka konieczne jest dalsze działanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *