W jakich obiektach wykonywane są pomiary naprężeń?

urządzenie elektroniczne do pomiaru

Naprężenia w konstrukcji powstają, gdy jej element ciągle poddawany jest działaniu siły, która z czasem może zmienić jego właściwości fizyczne. Dlatego, aby zapobiec nieprzyjemnym skutkom deformacji tam, gdzie istnieje ryzyko zniszczenia, regularnie przeprowadza się badania naprężeń konstrukcji.

Jak wykonuje się pomiar?

Pomiar składa się z dwóch etapów. Najpierw używając narzędzi informatycznych, takich jak analiza numeryczna i metoda elementów skończonych, wyznacza się miejsca pomiarowe, w których naprężenia konstrukcji mogą być największe. Później, w te miejsca montowane są tensometry. Są to proste w założeniu, ale bardzo dokładne, niewielkie urządzenia elektroniczne. Przyklejone do elementu badanego obiektu mierzą jego niedostrzegalne gołym okiem zmiany rozmiarów. Na podstawie zmiany rozmiarów tensometru i informacji o materiale, z jakiego został wykonany dany element, wyznacza się naprężenie, które potem jest porównywane z normami.

Obiekty, w których dokonuje się pomiarów naprężeń, można podzielić na:

 • Maszyny i konstrukcje przemysłowe: w szczególności opomiarowanie dotyczy elementów dużych konstrukcji i maszyn, które wystawione są na duże siły ściskające lub rozciągające i których ewentualne uszkodzenie mogłoby prowadzić do rozległych zniszczeń. Przykładami obiektów, na których często dokonuje się pomiarów naprężeń, są:
  • Dźwigi
  • Rurociągi
  • Maszyny produkcyjne
  • Linie produkcyjne
  • Konstrukcje petrochemiczne
 • Budynki – w budynkach zazwyczaj mierzone są napięcia ścian i słupów nośnych, lub elementów szczególnie narażonych na przeciążenia.
  • Budynki sąsiadujące z prowadzonymi pracami geotechnicznymi, na przykład monitorowanie naprężeń konstrukcji bloku mieszkalnego, obok którego budowany jest kolejny blok.
  • Duże budynki doświadczające codziennie dużego ruchu i drgań, na przykład centra handlowe z parkingami podziemnymi.
  • Wielopiętrowe budynki, na przykład wieżowce, których rozmiary silnie wystawiają je na wiatr.
  • Konstrukcje mostowe: w szczególności ich elementy nośne.

Nasza firma posiada ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu pomiarów naprężeń. Potrafimy dostosować się do wymagań klienta oraz obiektu. Zachęcamy do kontaktu z nasza pracownia projektowo – badawczą. Działamy na terenie całej Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *