Jak przeprowadzane są pomiary odkształceń i naprężeń?

urządzenie pomiarowe ze wskazówkami

Każda konstrukcja budowlana i maszynowa poddawana jest obciążeniom. W efekcie drgań, zmian temperatury, tarcia i wielu innych czynników każdy element konstrukcji pracuje, czyli odkształca się i napręża. Celem pomiarów tych zmian jest sprawdzenie, czy mieszczą się one w normach, czy je przekraczają i tym samym stwarzają zagrożenie dla stabilności konstrukcji.

Lokalizacja pomiarów

Pomiarom naprężeń i odkształceń można poddać każdy budynek i maszynę. Nasza firma zazwyczaj opomiarowuje: obiekty mostowe, dźwigi, duże maszyny przemysłowe oraz stalowe i betonowe elementy nośne wszelkiego rodzaju budynków.

Pomiary mogą być wykonywane:

  • na miejscu, czyli bezpośrednio na pracującej konstrukcji,
  • w laboratorium, zazwyczaj na elemencie, który ma badaną konstrukcję tworzyć.

Przed przystąpieniem do pomiarów naprężeń konieczne jest wyznaczenie położenia punktów pomiarowych. Na podstawie danych technicznych konstrukcji tworzy się jej model 3D, na którym metodą MES (Metoda Elementów Skończonych), dokonuje się analizy numerycznej. Analiza ta wyznacza potencjalne punkty największych naprężeń w konstrukcji, w których później montuje się czujniki.

Sprzęt pomiarowy

Odkształcenia i naprężenia badanego obiektu przeprowadza się za pomocą tensometru. Jest to niewielkie urządzenie elektroniczne, które montuje się w punkcie pomiarowym. W miarę powstawania odkształceń mocno przyczepiony do konstrukcji tensometr rozciąga się razem z materiałem. Tensometr wskutek kurczenia lub rozciągania się zmienia swoją rezystancję. Na podstawie jej zmian odczytuje się zmianę rozmiarów tensometru. Na jej podstawie oraz informacji o materiale, z jakiego został wykonany element, obliczane są naprężenia. Nasza firma do badań wykorzystuje najlepszej jakości tensometry elektrooporowe.

Jak widać, pomiary odkształceń i naprężeń są czynnością wymagająca sporej wiedzy i doświadczenia. Nasz firma posiada doświadczony zespół, sprawdzoną metodykę działania i profesjonalny sprzęt. Oferujemy swoje usługi pomiarowe na terenie całego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *